SVLAW.7FORUM.BIZ 2014

Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay - ROBERT SCHULLER

Đăng Nhập

Quên mật khẩu


  Đề thi luật đất đai - trường Đại học luật Hà Nội

  Share

  Nam Nguyen Gia
  Người sáng lập - Đã nghỉ hưu
   Người sáng lập - Đã nghỉ hưu

  Nam Bài viết : 1076

  Đề thi luật đất đai - trường Đại học luật Hà Nội

  Bài gửi by Nam Nguyen Gia on Mon May 10, 2010 8:35 am

  Đề thi Luật đất đai K31 Kinh tế - quốc tế

  Câu 1: Mục đích và ý nghĩa của quy định hạn mức giao đất nông nghiệp.
  Phân biệt quy định "hạn mức giao đất" với "hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất"

  Câu 2: Khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao
  a. Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 17 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thanh toán theo giá trị đất tại thời điểm trả nợ.
  b. Khi thu hồi đất của nhiều hộ gia đình, cá nhân nằm trong quy hoạch dự án đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi chung đối với cả mảnh đất, sau đó ra quyết định thu hồi đối với từng thửa đất.
  c. Thời hạn thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài ở VN là 50 năm, khi hết hạn mà được gia hạn thì sẽ là 70 năm.

  Câu 3: Ông A có 650m2 đất, trong đó 1 phần diện tích xây nhà ở, 1 phần là vườn, 1 phần làm ao nuôi cá. Diện tích đất này ông nhận chuyển nhượng từ 1 hộ gia đình khác từ năm 1990 và có xác nhận của chính quyền địa phương nhưng ông chưa thực hiện việc chuyển quyền. Nay ông A muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hỏi:
  a. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào điều kiện nào để xác định diện tích đất ở của ông A?
  b. Ông A phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính gì khi làm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?  CÀI ĐẶT DIỄN ĐÀN SVLAW VÀO TRÌNH DUYỆT WEB

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN

   Hôm nay: Sun May 01, 2016 7:23 am