SVLAW.7FORUM.BIZ 2014

Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay - ROBERT SCHULLER

Đăng Nhập

Quên mật khẩu


ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010551

  ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010

  Share

  Nam Nguyen Gia
  Người sáng lập - Đã nghỉ hưu
   Người sáng lập - Đã nghỉ hưu

  Nam Bài viết : 1076

  ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010

  Bài gửi by Nam Nguyen Gia on Sat Jan 09, 2010 10:46 pm

  I/ NHẬN ĐỊNH
  1. Nhà đầu tư có thể yêu cầu quỹ mua lại chứng chỉ quỹ khi cần thiết.
  2. UBCKNN có thẩm quyền cấp giấy phép niêm yết trên SGDCK, TTGDCK.
  3. Lệnh giới hạn là lệnh mà nhả đầu tư yêu cầu mua, bán chứng khoán bằng mọi giá.
  4. Tổ chức được thành lập hợp pháp đều có thể trờ thành viên của quỹ thành viên.
  5. Chỉ có cty cổ phần mới có quyền phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
  II/
  Cty cổ phần A đã xin được giấy phép của UBCKNN về việc thành lập, quản lý, phát hành chứng chỉ quỹ của 3 quỹ B, C, D.
  - Chủ tịch HĐQT CTCP E mua 1000 chứng chỉ quỹ của quỹ B do bà X bán.
  - Cty A kí hợp đồng quản lý quỹ F, mà quỹ F có ngân hàng giám sát là G mà NHGS G có 20% cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP A.
  - Vì chứng chỉ quỹ của C giảm nhiều nên giám đốc cty A quyết định mua lại 350000 chứng chỉ quỹ của quỹ C.
  - Cty A quyết định đầu tư 30% giá trị tài sản của quỹ D vào bất động sản.
  - Đại hội nhà đầu tư quỹ B quyết định chấm dứt hợp đồng quản lý quỹ với cty A. Cty A không đồng ý vì cho rằng quỹ B là do cty A thành lập và thay mặt phát hành nên quỹ B chỉ được kí 1 hợp đồng quản lí duy nhất với cty A.
  Hỏi: Các hành vi trên đúng hay sai? Vì sao?  CÀI ĐẶT DIỄN ĐÀN SVLAW VÀO TRÌNH DUYỆT WEB

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN

  luckystar
  Thành viên cấp 4
  Thành viên cấp 4

  Nam Bài viết : 260

  Re: ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010

  Bài gửi by luckystar on Sun Jan 10, 2010 10:13 am

  Các bạn đã thấy sự kinh khủng của CK thế nào rồi chứ, ai giải đc thì cố gắng giải dùm nha Smile

  Leader
  S-MOD
  S-MOD

  Nam Bài viết : 68

  Pháp Luật kinh doanh chứng Khoán !

  Bài gửi by Leader on Fri Jan 22, 2010 3:51 pm

  Webmaster đã viết:I/ NHẬN ĐỊNH
  1. Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ có quyền yêu cầu quỹ đầu tư mua lại chứng chỉ quỹ khi thấy cần thiết.
  SAI: chỉ đúng với trường hợp chứng khoán là quỹ mỡ. Điểm C, Khoản 1, Đ84 Luật chứng Khoán.

  2. UBCKNN là cơ quan cấp giấy phép niêm yết chứng khoán trên SGDCK, TTGDCK.
  Sai, không đảm bảo hoat động này, chỉ cấp phép.
  Điểm a) khoản 1 điều 8 LCK

  3. Lệnh giới hạn là loại lệnh mà nhà đầu tư yêu cầu công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho mình bằng mọi giá.
  Sai: Đ6, QD 25 ngảy 17/4/2007

  4. Các tổ chức thành lập hợp pháp đều có thể trờ thành viên của Quỹ thành viên.
  Sai: phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác để trở thành thành viên theo quy định Luật chứng khoán. Đ59 LCK

  5. Chỉ có cty cổ phần mới có quyền phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
  Sai: còn có Cty TNHH Đ59 LCK
  Đ12 Luật chưng khoán về điều kiện.

  II/
  Cty cổ phần A đã xin được giấy phép của UBCKNN về việc thành lập, quản lý, phát hành chứng chỉ quỹ của 3 quỹ B, C, D.
  - Chủ tịch HĐQT CTCP E mua 1000 chứng chỉ quỹ của quỹ B do bà X bán.
  Sai: Quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chưng khoán( kèm QD 45/2007)

  - Cty A kí hợp đồng quản lý quỹ F, mà quỹ F có ngân hàng giám sát là G mà NHGS G có 20% cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP A.
  Sai: Đ19LCK Quy chế quản lý quỹ.
  Theo D99 hạn chế ngân hàng giám sát. LCK
  Khoản 2 Đ26 Quy chế 45.

  - Vì chứng chỉ quỹ của C giảm nhiều nên giám đốc cty A quyết định mua lại 350000 chứng chỉ quỹ của quỹ C.
  Sai: K6, Đ16 Quy chế hoạt động Cty quản lý quỹ.
  Về thời gian là 15 ngày.

  - Cty A quyết định đầu tư 30% giá trị tài sản của quỹ D vào bất động sản.
  Sai: Đ61 LCK
  Đ19 Quy chế hoạt động công ty Quản lý quỹ.
  sai thẩm quyền Đ26 quy chế

  - Đại hội nhà đầu tư quỹ B quyết định chấm dứt hợp đồng quản lý quỹ với cty A. Cty A không đồng ý vì cho rằng quỹ B là do cty A thành lập và thay mặt phát hành nên quỹ B chỉ được kí 1 hợp đồng quản lí duy nhất với cty A.
  Sai: Đ21 Quy chế Công ty quản lý quỹ ( kèm theo quy chế 35)
  điểm a) k1, Đ20.

  Hỏi: Các hành vi trên đúng hay sai? Vì sao?

  Do đề webmaster đánh máy nên chưa chuẩn xác.
  Đây là bản chính thức.

  luckystar
  Thành viên cấp 4
  Thành viên cấp 4

  Nam Bài viết : 260

  Re: ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010

  Bài gửi by luckystar on Sun Jan 24, 2010 1:13 am

  Leader đã viết:
  Webmaster đã viết:I/ NHẬN ĐỊNH
  1. Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ có quyền yêu cầu quỹ đầu tư mua lại chứng chỉ quỹ khi thấy cần thiết.
  SAI: chỉ đúng với trường hợp chứng khoán là quỹ mỡ. Điểm C, Khoản 1, Đ84 Luật chứng Khoán.

  2. UBCKNN là cơ quan cấp giấy phép niêm yết chứng khoán trên SGDCK, TTGDCK.
  Sai, không đảm bảo hoat động này, chỉ cấp phép.
  Điểm a) khoản 1 điều 8 LCK
  => dẫn đ8 chung chung quá, Nghị định 144 có qui điịnh hình như Đ14.
  3. Lệnh giới hạn là loại lệnh mà nhà đầu tư yêu cầu công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho mình bằng mọi giá.
  Sai: Đ6, QD 25 ngảy 17/4/2007
  => cái này Đ12 QD25
  4. Các tổ chức thành lập hợp pháp đều có thể trờ thành viên của Quỹ thành viên.
  Sai: phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác để trở thành thành viên theo quy định Luật chứng khoán. Đ59 LCK
  => Nên dẫn điều 6 khoản 29 mem <= 30 và phải là pháp nhân
  5. Chỉ có cty cổ phần mới có quyền phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
  Sai: còn có Cty TNHH Đ59 LCK
  Đ12 Luật chưng khoán về điều kiện.

  II/
  Cty cổ phần A đã xin được giấy phép của UBCKNN về việc thành lập, quản lý, phát hành chứng chỉ quỹ của 3 quỹ B, C, D.
  - Chủ tịch HĐQT CTCP E mua 1000 chứng chỉ quỹ của quỹ B do bà X bán.
  Sai: Quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chưng khoán( kèm QD 45/2007)

  - Cty A kí hợp đồng quản lý quỹ F, mà quỹ F có ngân hàng giám sát là G mà NHGS G có 20% cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP A.
  Sai: Đ19LCK Quy chế quản lý quỹ.
  Theo D99 hạn chế ngân hàng giám sát. LCK
  Khoản 2 Đ26 Quy chế 45.

  - Vì chứng chỉ quỹ của C giảm nhiều nên giám đốc cty A quyết định mua lại 350000 chứng chỉ quỹ của quỹ C.
  Sai: K6, Đ16 Quy chế hoạt động Cty quản lý quỹ.
  Về thời gian là 15 ngày.

  - Cty A quyết định đầu tư 30% giá trị tài sản của quỹ D vào bất động sản.
  Sai: Đ61 LCK
  Đ19 Quy chế hoạt động công ty Quản lý quỹ.
  sai thẩm quyền Đ26 quy chế

  - Đại hội nhà đầu tư quỹ B quyết định chấm dứt hợp đồng quản lý quỹ với cty A. Cty A không đồng ý vì cho rằng quỹ B là do cty A thành lập và thay mặt phát hành nên quỹ B chỉ được kí 1 hợp đồng quản lí duy nhất với cty A.
  Sai: Đ21 Quy chế Công ty quản lý quỹ ( kèm theo quy chế 35)
  điểm a) k1, Đ20.

  Hỏi: Các hành vi trên đúng hay sai? Vì sao?

  Do đề webmaster đánh máy nên chưa chuẩn xác.
  Đây là bản chính thức.

  Leader
  S-MOD
  S-MOD

  Nam Bài viết : 68

  Re: ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010

  Bài gửi by Leader on Sun Jan 24, 2010 11:20 pm

  Sao không ai góp ý cho bài chứng khoán hết vậy ?
  làm sao ma có động lực để up bài nữa! Crying or Very sad

  conanlong
  Moderator
  Moderator

  Bài viết : 29

  Re: ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010

  Bài gửi by conanlong on Mon Jan 25, 2010 3:46 pm

  Up đi mai thi rồi!!!

  MinhHai
  Thành viên cấp 2
  Thành viên cấp 2

  Nam Bài viết : 48

  Re: ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010

  Bài gửi by MinhHai on Tue Jan 26, 2010 4:56 pm

  ê hôm nay mới thi xong chứng khoán thấy khùng luôn
  Đề gì mà 4 câu mỗi câu 2,5 đ
  mà nằm lộn tùng phèo nữa chứ

  dream_high
  Member
  Member

  Nam Bài viết : 2

  Re: ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010

  Bài gửi by dream_high on Tue Aug 14, 2012 11:05 am

  cam on ban nhiu nhe!

  Sponsored content

  Re: ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN LỚP QT32B 2010

  Bài gửi by Sponsored content Today at 10:31 am


   Hôm nay: Fri May 06, 2016 10:31 am